Fraflytning

Fraflytning.   

 

Opsigelse.

Opsigelse skal ske skriftligt til os, opsigelsesvarsel står i Deres lejekontrakt. I forbindelse med Deres opsigelse,af lejemål, er lejer ifølge lejelovens §97 forpligtet til at være behjælplig med fremvisning af lejemålet til evt. fremtidige lejer.


Flyttesyn.

Opsigelse bekræftes skriftligt af os. Derefter bedes De at kontakte os ang. gennemgang af lejemål, der vil blive uarbejdet en rapport som angiver fejl og mangler, som vi skal udbedre. Ved flyttesyn skal lejemålet være tømt og rengjort.

Er De ikke enig i rapportens indhold, kan De notere Deres bemærkninger samtidig med at De kvitterer for modtagelsen af genpart af rapport. Er vi ikke enige om hvilket arbejde der skal udføres for Deres regning, kan dette spørgsmål indbringes for huslejenævn eller boligret.

Ved flyttesyn afleveres nøglerne til os, så evt. håndværkere kan få adgang til lejemålet. De har ikke adgang til lejemålet efter flyttesyn er afholdt.

Lejligheden istandsættes af vores håndværkere for Deres regning.

   
XLweb