Indflytning

Indflytning.  

 

Lejekontrakt.

Når der er indgået aftale om leje af bolig eller erhvervslejemål, vil der blive udarbejdet en lejekontrakt som vil bliver sendt til Dem, den skal returneres underskrevet.

Depositum.

Depositum er svarende til 3 mdr`s husleje. Depositum og første mdr`s husleje skal være indbetalt inden lejemålet overdrages.

Husleje.

Husleje mv. opkræves via Nets, der skal henstilles til at De afleverer det via Nets udsendte indbetalingskort i banken for tilmelding til betaling via Betalingsservice.

Nøgle.

Den dag De overtager lejemålet, får De udleveret nøgle. ( Dato står i lejekontrakt)

Varmemåler.

Der er individuelle varmemåler i hver lejemål, der bliver aflæst af Brunata.

Fejl og mangler.

Lejemålet er nymalet og evt. fejl og mangler er udbedret. Skulle der alligevel være nogle fejl og mangler efter Deres opfattelse, så lav en liste og send den til os inden for de første 14 dage, så der ikke opstår tvivl om hvornår evt skader er sket.

Husorden.

Undgå unødig støj i ejendommen og dens fælles arealer. Brug venligst dagtimerne hvis der skal udføres ardejde der kan være til gene for de andre beboere.

Udluftning.

Det er vigtigt at lufte ud, her er 8 gode råd:

1. Luft ud flere gange dagligt - især i badeværelse, køkken og soveværelse.

2. Tænd emhætten under madlavning.

3. Luk døren til badeværelset, når der bades.

4. Hæng ikke tøj til tørre i boligen.

5. Hold spalteventiler og andre udeluftsventiler i vinduer og ydrevægge åbne.

6. Få selv små vandskader repareret hurtigt og fjern årsagen til skaden.

7. Luft ekstra meget ud, når fyringssæsonen starter, så sommerens fugt luftes ud.

8. Luft ekstra meget ud, hvis mange bor sammen på lidt plads. 

 

Indbrud/Brand/Vandskader.

Kontakt os hurtigst muligt ved indbrud brand eller vandskade så skaden begrænses og kan blive udbedret hurtigst muligt.

Er det ikke muligt at komme i kontakt med os, kontakt da selv assistance for at begrænse skaderne.

Ejendommens forsikring dækker kun skader på bygningsdele, så det anbefales at De selv tegner en indboforsikring der dækker stjålene eller beskadigt ting uanset årsag. Indboforsikring dækker almindeligvis også flytteomkostninger og midlertidigt ophold andetsteds, indtil lejligheden igen kan tages i brug.

Affaldssortering.

Se Assens Forsynings egen hjemmeside www.assensforsyning.dk

 

 


 

XLweb